TELEVİZYON :

Etkileşimli olmayan ekranların (TV ve DVD) gelişim üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden bu yaştaki çocukları koruma anlamında bazı sınırlar koyunuz.

Küçüklerin televizyon izleyerek dil öğrenebileceğine inanmak bir yanılgıdır ; hiçbir şey insan etkileşimi kadar zengin değildir.

3 yaşından önce, yaşlarına uygundur ibaresi olan  programlar da dahil olmak üzere çocuklara uygun ekranlar bulunmamaktadır.

6 yaşından önce, odalarına TV koymayınız ve programlar için belirtilen yaşlara uyarak ekranlara maruz kalmalarını sınırlandırınız.

9 yaşından önce, odalarına TV koymayınız ve ekran başında kalmalarıyla ilgili net kurallar koyunuz.

Çocuklarınızın sadece yaş sorununu kontrol etmek için değil, aynı zamanda seyrettikleri hakkında onlarla konuşacak unsurlara sahip olmak için izleyebilecekleri filmler hakkında bilgiler edininiz.

12 yaşından önce, yatak odalarıma TV koymayınız ve ekran başında kalacakları süreler konusunda net kurallar koymaya devam ediniz.Çocuğunuzun farklı ekranların kullanımını boş zamanlarına göre dağıtmasına, yemek saatlerine, spor / sanatsal aktivitelere ve uykuya saygı duymasına izin veriniz.

12 yaşından sonra, yatak odasına bir televizyon yerleştirmeyi ve zaman çizelgesi yaparak izleyebileceği programları birlikte karar veriniz.